Privatlivspolitik

I Parasport Frederiksberg har vi behov for at registrere vores medlemmer og beder kun om personoplysninger der er absolut nødvendig for at varetage administrationen af medlemsskabet.

Vi behandler følgende personoplysninger: Almindelige personoplysninger: kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato og mailadresse, følsomme personoplysninger: som cp.r nr. og et medlems diagnose. 
Alt information om vores medlemmer varetages via medlemssystemet klubmodul, tredjepart med hvem Parasport Frederiksberg  har indgået aftale om medlemsadministrationen. Parasport Frederiksberg  deler lejlighedsvis og kun i udvalgte tilfælde medlemsoplysninger* med samarbejdspartnere. Ligeledes deler vi også billedmateriale fra træning og stævneaktiviteter via vores egne og samarbejdspartneres sociale medier. Ingen af delene sker uden dit sammenstykke. Vores samarbejdspartnere deler ikke vores medlemsoplysninger med andre. Dette dog med undtagelse af evt. billedmateriale, som må forventes at blive delt via sociale medier. 

* Ved medlemsoplysninger skal i denne sammenhæng forestås som værende navn, handicap og sportslige resultater. I tilfælde hvor det er relevant, og hvor der er givet accept fra medlemmet, gives også kontaktoplysninger.