Atletik for Børn og Unge med særlige behov

Atletik for Børn og Unge er et tilbud for børn og unge op til 20 år, der har brug for specialtilrettelagte træningstilbud, som f.eks. unge med adfærds- og opmærksomhedsforstyrrelser. Vi har 2 forskellige hold, der træner henholdsvis tirsdag og onsdag.

Parasport Frederiksbergs trænere står for planlægning og afvikling af træningen, mens forældre og hjælpetrænere sikrer den nødvendige opbakning.

Vi opfordrer til, at du som forælder støtter op om dit barns ugentlige træning fx ved så vidt muligt selv at møde op.

Forældrenes engagement giver både jer og jeres børn det bedste afsæt for at komme i gang.

Træningstider og sted for træning 

Tid: Tirsdag kl. 16.00 – 17.30
Sted: Pigesalen, Frederiksberg HF Sønderjyllands Allè 4

2000 Frederiksberg

HUSK det rigtige træningstøj og -sko, da vi så længe vejret er godt så vidt muligt vil træne udendørs.

Mødested: Vi mødes i forhallen i Damsøbadet lige ved kiosken.

Kontakt

Rebecca Høst
Tlf.: 61703018

Dina Nielsen

Tlf.: 60838356

Træningstider og sted for træning 

Tid: Onsdag kl. 15.30 – 17.00
Sted: Frederiksberg Stadion Sønderjyllands Allè 4

2000 Frederiksberg

Kontakt

Anders Dehlholm

Tlf.: 61331677

Christian Funck

Tlf.: 42432371